خوش آمدید، امیدواریم لحظات خوبی را با ما تجربه کنید. آخرین مطالب وبسایت:

کاربرد ژنتیک در شناسایی هویت

کاربرد ژنتیک در شناسایی هویت

شناسایى هویت یک مسئله مهم در پزشکى قانونى است که در موارد تجاوزها، جنایات، تعیین هویت اجساد و بسیارى موارد دیگر ضرورت دارد   روشهای تعیین هویت روش هاى مختلفى در گذشته براى این امر معمول بوده است، از جمله اثر انگشت، خصوصیات ظاهرى و بدنى مثل رنگ مو، جاى ...