خوش آمدید، امیدواریم لحظات خوبی را با ما تجربه کنید. آخرین مطالب وبسایت:

انواع سرطان

انواع سرطان

  Astrocytomas, Childhood آستروسیتوم – اطفال آستروسیتوم اطفال بیماری است که در آن سلول‌های خوش‌خیم (غیرسرطانی) و بدخیم (سرطانی) در بافت مغز ایجاد می‌شود.  hildhood astrocytoma is a disease in which benign (noncancer) or malignant (cancer) cells form in...